ANNAM FINE FOOD LTD
322 Dien Bien Phu Str, Ward 22, Binh Thanh, 70000 Ho Chi Minh City, Vietnam
FAX: 0097 317693128

FAGE Fruyo 0% Cherry 170g

Delicious fat-free strained yogurt blended with tasty cherry pieces.

INGREDIENTS

FULL NUTRITIONAL INFO

* Thông tin sản phẩm và bao gói có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo nhãn sản phẩm để biết thông tin chính xác nhất.