ANNAM FINE FOOD LTD
322 Dien Bien Phu Str, Ward 22, Binh Thanh, 70000 Ho Chi Minh City, Vietnam
FAX: 0097 317693128

FAGE Fruyo 0% Peach 170g

A generous blend of juicy peach pieces, and our indulgently rich and creamy fat-free strained yogurt.

INGREDIENTS

FULL NUTRITIONAL INFO

* Thông tin sản phẩm và bao gói có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo nhãn sản phẩm để biết thông tin chính xác nhất.