ANNAM FINE FOOD LTD
322 Dien Bien Phu Str, Ward 22, Binh Thanh, 70000 Ho Chi Minh City, Vietnam
FAX: 0097 317693128

FAGE Total 0% Split Cup Honey 170g

Combining delicious fat-free FAGE Total strained yogurt and sweet honey.

INGREDIENTS

FULL NUTRITIONAL INFO

* Thông tin sản phẩm và bao gói có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo nhãn sản phẩm để biết thông tin chính xác nhất.